Protokoll

Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av ledamöter från medlemskommunerna. Direktionen beslutar om bland annat övergripande mål, vision och medlemsdirektiv för varje mandatperiod.

Här kommer du löpande att kunna hitta protokoll från direktionens möten.

Signerade protokoll

2022

2021

2021-01-26
2021-03-23
2021-05-25
2021-09-08
2021-10-20
2021-11-30

2020
2020-01-28
2020-03-31
2020-05-26
2020-09-01
2020-10-20
2020-11-24

Genom att läsa protokoll från direktionsmöten kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunalförbundet Medelpunkten. Originalen förvaras på kommunalförbundets kontor på Makadamgatan 15 i Helsingborg.

Kommunalförbundet Medelpunkten

Växel: 042 - 19 85 50
Kundtjänst : 042 - 19 85 55
Org nr 222000-1594


Postadress

Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Våra medlemskommuner
 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkeljunga