Justerade protokoll

Justerade protokoll

När ett protokoll justerats publiceras bevis om anslag. 

Anslaget finns på anslagstavlan i tre veckor och under den tiden kan varje medlem i medlemskommunerna överklaga besluten. Protokollen finns på Medelpunkten, Makdamgatan 15.

Datum för sammanträdet 

26 mars 2019

Protokoll 

Protokoll 190326  

Anlaget till och med

2019-04-08  till  2019-04-30