Justerade protokoll

Justerade protokoll

När ett protokoll justerats publiceras bevis om anslag. 

Anslaget finns på anslagstavlan i tre veckor och under den tiden kan varje medlem i medlemskommunerna överklaga besluten. Protokollen finns på Medelpunkten, Makdamgatan 15.

Datum för sammanträdet 

2020-09-01

Protokoll 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten

Anlaget till och med

2020-10-07