Justerade protokoll

Justerade protokoll

När ett protokoll justerats publiceras bevis om anslag. 

Anslaget finns på anslagstavlan i tre veckor och under den tiden kan varje medlem i medlemskommunerna överklaga besluten. Protokollen finns på Medelpunkten, Makdamgatan 15.

Datum för sammanträdet 

2021-05-25

Protokoll 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten

2021-06-28