Justerade protokoll

Justerade protokoll

När ett protokoll justerats publiceras bevis om anslag. 

Anslaget finns på anslagstavlan i tre veckor och under den tiden kan varje medlem i medlemskommunerna överklaga besluten. Protokollen finns på Medelpunkten, Makdamgatan 15.

Datum för sammanträdet 

28 maj 2019

Protokoll 

Protokoll 190528 

Anlaget till och med

2019-05-28  till  2019-06-20