Medelpunkten

Vilka är vi?
Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral.

Medlemskommunerna överlät i samband med detta sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun.

Medlemmar i förbundet är de 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga.


Vår vision
När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet!

Vårt uppdrag
Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort.

Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor.

Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.

Vårt mål
Vi är en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt.

Vi ska ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som inger förtroende och som ger en positiv känsla.

Vi är ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, håller en hög kompetens och har en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel.
Vi nätverkar för att bevaka och inhämta kunskaper kring strategiska frågor som rör hjälpmedel och förskrivning. Vi delger medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper.

Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel används i så hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas under hela sin förväntade livslängd. Verksamheten bedrivs gemensamt för att ge möjlighet till en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel i rätt tid utifrån individuella behov. Det gemensamma arbetet underlättar även recirkulering vilket är ekonomiskt effektivt.

Ledning
Förbundschef: Fredrik Eklund
Ekonomi- och lagerchef: Patrik Durén
Administrativ Chef: Maria Pedersen

Kommunalförbundet Medelpunkten

Växel: 042 - 19 85 50
Kundtjänst : 042 - 19 85 55
Org nr 222000-1594


Postadress

Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Våra medlemskommuner
 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkeljunga