Behov av hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera har rätt till en bedömning av dina behov. Kontakta arbetsterapeuten eller fysioterapeuten i din kommun, efter bedömningen ser de till att du får rätt typ av hjälpmedel.

Vad är ett hjälpmedel?


Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i landsting och kommuner, och den reglerar huvudmännens skyldighet att tillgodose behovet av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Enligt HSL ska hjälpmedel ses som en integrerad del av vården. Begreppet hjälpmedel saknar en entydig definition. Syftet med ett hjälpmedel beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning personen har samt i vilken situation och miljö hjälpmedlet ska användas.


Målet med ett hjälpmedel är att:


• Förebygga framtida förluster av funktion och förmåga
• Förbättra eller bibehålla funktion och förmåga
• Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.

I begreppet hjälpmedel i det dagliga livet ingår:


• Hjälpmedel som krävs för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter, till exempel sköta sin hygien, förflytta sig, orientera sig och kommunicera
• Hjälpmedel som möjliggör vård och behandling i hemmet
• Hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel, kroppsstruktur eller nedsatt kroppsfunktion.

Hur får jag låna ett hjälpmedel?

Om du är över 20 år och behöver ett hjälpmedel i hemmet ska du vända dig till en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut som har rätt att förskriva hjälpmedel. Ring din kommuns växel.

Förskrivaren bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid bedömningen utgår förskrivaren från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.

De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån, därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det. Förskrivna hjälpmedel är personliga och ska ej brukas av någon annan.

Undantag:

• Vid behov av elrullstol eller anhörigs behov av hjälpmotor till manuell rullstol – kontakta arbetsterapeut på din vårdcentral.
• Är du under 20 år och har kontakt med barnhabiliteringen – barnhabiliteringen förskriver dina hjälpmedel.
• Är du under 20 år och inte har kontakt med barnhabiliteringen (ex barn inom BUP eller behov av tillfälliga hjälpmedel såsom manuell rullstol efter underbensfraktur) – kontakta arbetsterapeuten på din vårdcentral.

OBS! Vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara skiljer sig åt mellan kommunerna.

Kommunalförbundet Medelpunkten

Växel: 042 - 19 85 50
Kundtjänst : 042 - 19 85 55
Org nr 222000-1594


Postadress

Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Våra medlemskommuner
 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkeljunga