Direktionen

Direktionen

Vad gör direktionen?
Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ och består av ledamöter valda av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Direktionen har i uppdrag att se till att verksamheten uppfyller det uppdrag som fullmäktige i medlemskommunerna har bestämt och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov göra de framställningar som direktionen anser påkallade.

Direktionen ska fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi. Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs samt se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt.

Direktionen har inom sig valt ett presidie med syfte att leda och samordna direktionens arbete. Presidiet består av:

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ledamöter

Bjuv
Ordinarie Baloo Engström
Ersättare Anders Månsson

Båstad
Ordinarie Ulf Jiewertz
Ersättare Niclas Svanberg

Helsingborg
Ordinarie Kristian Anderson
Ersättare Mickey Magnusson

Höganäs
Ordinarie Marie Tidedal
Ersättare Peter Graff

Klippan
Ordinarie Åsa Edvardsson
Ersättare Paul Gustafsson

Landskrona
Ordinarie Lena Benediktsson
Ersättare Eva Örtegren

Perstorp
Ordinarie Elisabeth Holmer
Ersättare Mona-Lisa Stålbrand

Svalöv
Ordinarie Anna Berg von Linde
Ersättare Anneli Persson

Åstorp
Ordinarie Harri Rosqvist
Ersättare Magnus Johansson

Ängelholm
Ordinarie Ingela Sylwander
Ersättare Torgny Handreck

Örkelljunga
Ordinarie Stefan Svensson
Ersättare Patric Carlsson

Revisorer

Alf-Erik Bondesson

Kommunalförbundet Medelpunkten

Växel: 042 - 19 85 50
Org nr 222000-1594


Postadress

Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Våra medlemskommuner
 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkeljunga