Direktionen

Direktionen

Vad gör direktionen?
Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ och består av ledamöter valda av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Direktionen har i uppdrag att se till att verksamheten uppfyller det uppdrag som fullmäktige i medlemskommunerna har bestämt och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov göra de framställningar som direktionen anser påkallade.

Direktionen ska fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi. Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs samt se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt.

Direktionen har inom sig valt ett presidie med syfte att leda och samordna direktionens arbete. Presidiet består av:

Ordförande Alexander Kolind
1:e vice ordförande Ingela Sylwander
2:e vice ordförande Ingrid Jerlsten

Ledamöter

Bjuv
Ordinarie Ulrika Thulin
Ersättare Ann Li Ullerholm

Båstad
Ordinarie Ulf Jiewertz
Ersättare Irene Ebbesson

Helsingborg
Ordinarie Alexander Kolind
Ersättare Christel Håkansson

Höganäs
Ordinarie Péter Kovács
Ersättare Peter Graff

Klippan
Ordinarie Anna Andresen
Ersättare Boris Svensson

Landskrona
Ordinarie Ingrid Jerlsten
Ersättare Eva Örtegren

Perstorp
Ordinarie Jenny Delén
Ersättare Elisabeth Holmers

Svalöv
Ordinarie Angelie Fröjd
Ersättare Anette Hallberg

Åstorp
Ordinarie Isabella Dzanko
Ersättare Monica Glans

Ängelholm
Ordinarie Ingela Sylwander
Ersättare Yvonne Mollet Bengtsson

Örkelljunga
Ordinarie Annika Jönsson
Ersättare Stefan Svensson

Revisorer
Bengt Jönsson
Alf-Erik Bondesson

Kommunalförbundet Medelpunkten

Växel: 042 - 19 85 50
Kundtjänst : 042 - 19 85 55
Org nr 222000-1594


Postadress

Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg

Våra medlemskommuner
 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Perstorp
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkeljunga