Workshop Kognitiva hjälpmedel (Abilia) – 30 Sept

DIGITAL WORKSHOP - TEAMS
Kognitiva Hjälpmedel

Trygghet med tekniska lösningar inom området kognition.

Kursinnehåll

Syftet är ökad kunskap om hur förskrivningsbara tekniska lösningar kan stötta
personer med kognitiva funktionsnedsättningar i deras dagliga aktiviteter.
Vilket hjälpmedel ska vi välja och hur får vi det att fungera?
Utgångspunkt ligger i brukarexempel.

Vi kommer att börja med att gå igenom och visa vår webtjänst myAbilia, därefter kikar vi på de olika möjligheterna med Handi. Efter Handi kommer vi att visa MEMOplanner. Vi avslutar med att prata om våra andra kognitiva hjälpmedel.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som förskrivare inom Medelpunktens
upptagningsområde. Oavsett tidigare kunskapsnivå, är vårt mål att du ska gå
från kursen med ny inspiration och ökad kunskap, samt fått svar på eventuella
egna frågor.

Oklart i nuläget om kursen kommer att ske digitalt via Teams eller på Medelpunkten, men det går ändå bra att anmäla sig redan nu.

När kurstillfället närmar sig kommer mail med information om detta.

Kursen är kostnadsfri.

Om kursen sker via Teams:

Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut.
Tid: 30 september kl09:00 – 12.00 myAbilia, Handi, MEMOplanner samt övriga kognitiva hjälpmedel.

Någon dag före kurstillfället kommer vi att skicka en inbjudan via Teams. I inbjudan finns det en länk, det är via den länken man ansluter till kursen.

 

Om kursen sker på Medelpunkten:

Plats: Medelpunkten i Helsingborg, Makadamgatan 15, Helsingborg
Tid:  30 september kl09:00 – 16.00 myAbilia, Handi, MEMOplanner samt övriga kognitiva hjälpmedel.

Någon dag före kurstillfället kommer vi att skicka ut info om exakt plats och tid.

Anmälan snarast möjligt, antalet platser är begränsat, dock gärna senast 2020-09-18.
Om du har någon allergi är vi glada om du säger till om det, då vi bjuder på fika.

Kontakt/Frågor: peter.jinert@abilia.se 0704 – 151 362
paula.larkander@medelpunkten.se 042 – 19 85 53
pia.skog@medelpunkten.se 042 – 19 85 63

Varmt Välkommen!

Efter inskickad anmälan skickas alltid bekräftelse ut på att plats erhållits.