Workshop Kognitiva hjälpmedel (Abilia) – 23 Sept

Kognitiva Hjälpmedel

Trygghet med tekniska lösningar inom området kognition.

Kursinnehåll

Syftet är ökad kunskap om hur förskrivningsbara tekniska lösningar kan stötta
personer med kognitiva funktionsnedsättningar i deras dagliga aktiviteter.
Vilket hjälpmedel ska vi välja och hur får vi det att fungera?
Utgångspunkt ligger i brukarexempel.

Teori blandas med praktiska övningar.
Under förmiddagen jobbar vi med Handi och under eftermiddagen jobbar vi med de
andra produkterna i Abilias sortiment, bland annat MEMOplanner. Under både
för –och eftermiddag kommer vi även att gå igenom web-tjänsten myAbilia.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som förskrivare inom Medelpunktens
upptagningsområde. Oavsett tidigare kunskapsnivå, är vårt mål att du ska gå
från kursen med ny inspiration och ökad kunskap, samt fått svar på eventuella
egna frågor.

Kursen är kostnadsfri.

Plats: Medelpunkten i Helsingborg, Makadamgatan 15, Helsingborg
Tid: 09:00 – 12.00 Handi och myAbilia
13.00 – 16.00 MEMO-familjen och myAbilia
Datum: 2020-09-23

Anmälan snarast möjligt, antalet platser är begränsat, dock gärna senast 2020-09-05.
Om du har någon allergi är vi glada om du säger till om det, då vi bjuder på fika.

Kontakt/Frågor: peter.jinert@abilia.se 0704 – 151 362
paula.larkander@medelpunkten.se 042 – 19 85 53

Varmt Välkommen!

Efter inskickad anmälan skickas alltid bekräftelse ut på att plats erhållits.