Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får av förskrivare.

Kan webSesam automatiskt skapa en kundorder vid avvikelse och retur av hjälpmedel?

Alla förskrivare vill inte ha ut ett nytt hjälpmedel (förskrivaren fixar till det som inte är ok eller tar hjälpmedel från eget förråd) vilket innebär att det inte kan ligga en automatisk beställning. Förskrivarna tycker att Medelpunkten bör åka ut och byta ut hjälpmedlet eller fixa det akut, så man inte behöver vänta till nästa leveransdag. I vissa fall görs detta redan idag.

Vilka checklistor för rekonditionering använder Medelpunkten sig av?

Vi använder de rekonditioneringsanvisningar som leverantörerna har. Ni hittar dem på respektive leverantörs hemsida.

Hur nära inpå leveransdag kan man lägga beställning i webSesam (ej sängar)?

Kl 16 två dagar innan leverans, dvs leveransdag torsdag är sista beställning tisdag kl 16.

Kan vi själva få byta hjul på Carl-Oskar rollatorn?

Ja, det går bra. Beställning av nya hjul görs via en arbetsorder.

Hur fördelas körkostnaden när tekniker utför flera kundbesök i samma område/kommun?

Teknikerna kan fördela körningen mellan stoppställena lite olika, men ni betalar aldrig för mer än den faktiska körsträckan och körtiden. Säg att Tekniker kör från Medelpunkten till Stopp1, sedan från Stopp1 till Stopp2 och sedan till Stopp3. Antingen kan teknikern ta den totala körsträckan och dela på 3 eller betalar Stopp 1 för Medelpunkten till Stopp1, Stopp2 betalar för sträckan Stopp1 till Stopp2 och Stopp3 betalar för sträckan Stopp2 till Stopp3 plus Stopp3 till Medelpunkten.

När det gäller Förebyggande underhåll, dvs besiktning av lyftar, betalar ni ingen milersättning utan en fast kostnad (en framkörningsavgift) och då faktureras en framkörningsavgift per ställe man kör till.

Vad är ”rök” i sammanhanget Röksäng/madrass?

I dagsläget är det nikotinrök som avses.

Kan vi få kösystem på artiklar som är utgående?

I dagsläget är systemet inställt på att ni ska få leveranser så snabbt som möjligt, dvs utifrån de produkter vi har i vårt lager sorterar systemet ut dem till de kunder med närmast kommande leveransdag. Skulle en artikel ta slut hinner vi förhoppningsvis få hem nya från leverantören tills nästa kundorder ska levereras. Vi får dagligen leveranser från olika leverantörer. Hittills har detta fungerat bra, men det innebär att ett kösystem på önskad artikel inte fungerar på ett bra sätt.