Utökat antal tvättvagnar.

Vi har nu varit igång med våra tvättvagnar ett antal månader.

Efterfrågan på dessa har varit väldigt högt, så flera av er har fått vänta länge på att få en tvättvagn.
För att råda bot på detta har vi nu köpt in 5 vagnar till, som nu finns tillgängliga att beställa.