Uppdatering av ISO-koder

De nationella ISO-koderna håller på att uppdateras i websesam, varför det kan se lite rörigt ut just nu.

En del ISO-koder har fått nya namn, andra har tagits bort och några nya har tillkommit. Detta kan även innebära att några produkter flyttas till andra ISO-koder än tidigare.

Arbetet beräknas vara helt klart 210531.
Se även det nya dokumentet ”Hjälpmedelsrekommendationer för Skåne