Uppdaterad rutin för ansvarsfördelning och överköp av hjälpmedel

om-medelpunkten

Ansvarsfördelning och överköp.

Vi har nu uppdaterat rutinen ansvarsfördelning och överköp av hjälpmedel.

Ni kan hitta detta dokument under Till förskrivare, sen Rutiner och riktlinjer