Uppdaterad maxvikt på duschstol Swift

Etac har uppdaterat maxvikten på duschstol Swift från 130kg till 160kg.
Ingen produktförändring är gjord utan det är samma stol som vi haft tidigare men uppdaterad maxvikt.
Märkning med den nya maxvikten kommer succesivt, se bifogad fil.

Etac Swift färger och vikt