Tvätt av kommunägda hjälpmedel

Från och med den 1 april kommer vi att ha en ny rutin för tvätt av icke individmärkta kommunägda hjälpmedel.

 För att bygga om i vår tvätthall, rensa undan och förbereda för det nya kommer vi att stänga möjligheten att lägga arbetsorder på tvätt av kommunägda, icke individmärkta hjälpmedel under perioden 23/3-1/4.

 Idag får vi in en del hjälpmedel för tvätt på andra sätt än med en korrekt arbetsorder, t ex med kopierade äldre arbetsorder, manuellt skriva lappar eller gamla formulär. Hjälpmedel som kommer in på detta sätt kommer vi från och med den 23/3 att skrota direkt.

 Från den 1/4 kommer Tvättvagnar att finnas för beställning i webSesam. Alla förskrivare kommer att få information om den nya rutinen via mejl, men redan nu finns den nya rutinen på hemsidan.  Under Till förskrivare och sedan rutiner och riktlinjer finner ni en guide.

Tvätt av kommunägda hjälpmedel

Har ni frågor får ni gärna kontakta kundtjänst.