TRANSPORTER HJÄLPMEDEL

Idag hanteras våra transporter av SAPS Service Management AB.
SAPS kommer, med start onsdagen den 1 juli, att ta hjälp av ett företag som heter Fraktkillarna AB.

Arbetet kommer att fortlöpa såsom tidigare och ska inte innebära någon förändring ute i våra medlemskommuner.
Ni kommer oftast att mötas av chaufför Anton som skött våra transporter under en längre tid.
Observera att det kan komma lastbilar märkta såväl Fraktkillarna som SAPS.