Tillfällig vistelse i kommun

Tillfällig vistelse i kommun

Hur förskriver jag hjälpmedel till en brukare som tillfälligt vistas i min kommun?

Nedan följer en länk på instruktioner hur du som förskrivare, via webSesam, kan ordinera hjälpmedel till brukare som tillfälligt vistas i din kommun. Hjälpmedel hyrs/köps utav Medelpunkten precis som vanligt och fakturering sker till respektive kund i e-fakturaunderlagen. Det är viktigt att du själv har kontroll på vilken brukare som motsvarar vilken order. Kommunen bör även ha utarbetat en rutin för hur ni eventuellt själva fakturerar brukare eller brukarens hemkommun.

Tillfällig vistelse i kommun