Smittade hjälpmedel

Smittade hjälpmedel

om-medelpunkten
Hur hanteras ett smittat hjälpmedel?

Smittade hjälpmedel

Hjälpmedel som varit hos en brukare med känd smitta, exempelvis: MRSA, Hepatit, HIV, TBC, ESBL, Covid – 19 (observera att fler smittämnen finns) ska räknas som smittat hjälpmedel i 14 dagar från den dagen det senast var i kontakt med den smittade personen.

Hjälpmedel som ej varit i kontakt med smittad brukare på 14 dagar kan skickas in till Medelpunkten enligt vanliga rutiner, dvs vi anser att dessa hjälpmedel inte bär på smitta längre.

Smittade hjälpmedel som skickas till Medelpunkten ska vara helt inplastade, med undantag för hjälpmedel med hjul där hjulen ska kunna rulla. Alla smittade hjälpmedel ska tydligt märkas med: Smittat hjälpmedel (alt. smittat gods). Känner ni till typ av smitta, så noterar ni även detta.

Sängar behöver inte plastas in, men hämtordern skall markeras med ”Förskrivare ska kontaktas“.

Om du skickar ett smittat hjälpmedel med en vagn:

    • Lägg hämtordern i plåtlådan som hänger utanpå vagnen (inte på hjälpmedlet) och placera hjälpmedlet inplastat i vagnen.
    • Hela vagnen placeras i karantän hos Medelpunkten enligt våra rutiner för smittade hjälpmedel. T ex innebär detta att tvätt inte påbörjas förrän efter karantänperioden, om det är en tvättvagn som skickats in.

Smittade hjälpmedel som skickas separat:

    • Placera hämtordern i en plastficka väl synlig på utsidan av det inplastade hjälpmedlet.
    • Placera det inplastade hjälpmedlet tillsammans med övriga hjälpmedel som skall skickas i retur.

Om returvagn eller enstaka hjälpmedel skickas in till Medelpunkten utan synlig hämtorder, kan vi inte registrera returen enligt normal returrutin. Hela kollit måste placeras i karantän och först efter detta kan retur ske. Detta innebär att hyrorna avslutas först efter karantänperioden.

Medelpunkten gör bedömning om smittade hjälpmedel och/eller tillbehör kan återanvändas.

Arbetsorder

Om hjälpmedel ska åtgärdas ute hos brukare, där smitta är känd, så ska detta framgå av arbetsordern, notera på arbetsordern att Medelpunktens personal ska kontakta er innan åtgärd får utföras (glöm inte att uppge ert tel-nr), ni ska då upplysa vår personal om den risk som kan föreligga.