Smittade hjälpmedel

Smittade hjälpmedel

om-medelpunkten

Hur hanteras ett smittat hjälpmedel?

Vid returnering av hjälpmedel från en brukare med känd smitta, exempelvis: MRSA, Hepatit, HIV, TBC, ESBL, Covid – 19 (observera att fler smittämnen finns) så ska dessa hjälpmedel plastas in helt och tydligt märkas: Smittat hjälpmedel (alt. smittat gods). (Sängar behöver inte plastas in, men ska märkas). Känner ni till typ av smitta, så noterar ni även detta.

Medelpunkten bedömer om dessa hjälpmedel, eller dess tillbehör, kan återanvändas.

Ni kan naturligtvis själva desinficera berörda hjälpmedel innan de skickas in till Medelpunkten, se då till att rätt medel används för desinfektion, behovet av märkning: ”smittat hjälpmedel” upphör då, för dessa väl rengjorda hjälpmedel.

Om hjälpmedel ska åtgärdas ute hos brukare, där smitta är känd, så ska detta framgå av arbetsordern, notera på arbetsordern att Medelpunktens personal ska kontakta er innan åtgärd får utföras (glöm inte att uppge ert tel-nr), ni ska då upplysa vår personal om den risk som kan föreligga.