Försvunna & Förstörda hjälpmedel

Försvunna & Förstörda hjälpmedel

om-medelpunkten

Vad händer vid stöld eller förlust av ett hjälpmedel?

Hyreshjälpmedel som hyrs från Medelpunkten men ej kan återlämnas på grund av stöld eller förlust samt hyreshjälpmedel som blivit förstörda hanteras enligt nedan rutin.

 1. Förskrivare för aktuell kommun som hyr hjälpmedlet meddelar Medelpunkten via mail, kundtjanst@medelpunkten.se att hjälpmedel samt eventuella tillbehör är försvunnet/förstört. OBS: Ärenden inkomna på annat sätt än mail hanteras ej.
 2. När ärende inkommit per mail gäller respittid om 2 månader innan ärendet hanteras.
 3. Medelpunkten debiterar aktuell kommun det högsta beloppet av alternativen:
  – bokfört restvärde (efter gjorda avskrivningar),
  – 20% av anskaffningspriset på aktuellt hjälpmedel,
  – administrativ avgift 300 kr.
  Undantaget är de hyreshjälpmedel som omfattas av våra skrotningsregler. De debiteras med en fast summa på 300 kr. Eventuella tillbehör debiteras utöver. Hyreskostnaden avslutas.
 4. Om aktuellt hjälpmedel återfinns skall detta återlämnas till Medelpunkten som fortfarande är ägare för hjälpmedlet. Medelpunkten bedömer aktuellt skick, och om möjligt återtas aktuellt hjälpmedel i hyrsystemet.
Aktuell kommun kan sedan efter egen rutin debitera brukare för stulna/ försvunna/ förstörda hjälpmedel i de fall brukaren anses vara ersättningsskyldig.