Försvunna & Förstörda hjälpmedel

Försvunna & Förstörda hjälpmedel

om-medelpunkten

Vad händer vid stöld eller förlust av ett hjälpmedel?

Hyreshjälpmedel som hyrs från Medelpunkten men ej kan återlämnas på grund av stöld eller förlust samt hyreshjälpmedel som blivit förstörda hanteras enligt nedan rutin;

1. Förskrivare för aktuell kommun som hyr hjälpmedlet lägger en Hämtorder i webSesam med hämtorsak ”försvunnet/förstört HJM” till lager ”Försvunna HJM”. Välj huvudhjälpmedel samt eventuella tillbehör är försvunna/förstörda.  OBS: Ärenden inkomna på annat sätt hanteras ej.

2. De försvunna/förstörda hjälpmedlen placeras på ett fiktivt lager under 2 månader innan kommunen faktureras.

3. Medelpunkten debiterar aktuell kommun det högsta beloppet av alternativen:

– bokfört restvärde (efter gjorda avskrivningar)

– 20% av anskaffningspriset på aktuellt hjälpmedel,

– administrativ avgift 500 kr.

Undantaget är de hyreshjälpmedel som omfattas av våra skrotningsregler. De skrotas efter två månader utan kostnad. Eventuella tillbehör debiteras utöver.

4. Om aktuellt hjälpmedel återfinns skall detta återlämnas till Medelpunkten som fortfarande är ägare för hjälpmedlet, mejla kundtjanst@medelpunkten.se. Medelpunkten bedömer sedan aktuellt skick, och om möjligt återtas aktuellt hjälpmedel i hyrsystemet.

Aktuell kommun kan sedan efter egen rutin debitera brukare för stulna/ försvunna/ förstörda hjälpmedel i de fall brukaren anses vara ersättningsskyldig.