Prissättning

Prissättning

om-medelpunkten

Hyrespriser

Hyrespriset beräknas så långt möjligt som funktionspris dvs. man hyr en funktion och inte en speciellt utvald artikel. Hyresbeloppet beräknas utifrån följande faktorer:

 • Inköpspris
 • Avskrivningstid
 • Ränta
 • Servicebehov
 • Förebyggande underhåll (FU) – gäller bara lyftar
 • Nyttjandegrad

Hyrespriset inkluderar i vissa fall tillbehör. I hyrespriset ingår reparation, som inte åsamkats p.g.a. oansvarigt handhavande, inkl. material och arbetstid.

Transport av hjälpmedlen till och från förutbestämda adresser debiteras med en fast kostnad för varje stoppställe förutom sängartiklar som debiteras per leverans. Transporter utöver schema debiteras separat. Artiklarna delas in i olika ersättningsgrupper, där varje grupp har en specifik avskrivningstid beräknad efter genomsnittlig livslängd. Inom varje ersättningsgrupp finns varianter på olika funktioner respektive storlekar.

 1. Hygienhjälpmedel – avskrivningstid 5 år
 2. Arbetsstolar – avskrivningstid 8 år
 3. Rollatorer – avskrivningstid 4 år
 4. Rullstolar – avskrivningstid 7 år
 5. Sängar – avskrivningstid 9 år
 6. Lyftar – avskrivningstid 8 år
 7. Madrasser o sittdynor – avskrivningstid 4 år
 8. Övrigt – avskrivningstid 5 år
 9. Kognitionshjälpmedel – avskrivningstid 3 år

Funktionshyran räknas om varje år för att bli uppdaterad med nya inköpsavtal/priser. Hyresperioden beräknas efter påbörjad 30-dags period och avslutas när hjälpmedlet returtagits på Medelpunkten.

Köp av hjälpmedel, försäljningspriser

Försäljningspris finns i några olika nivåer. Både individmärkta hjälpmedel och tillbehör prissätts. Försäljning till medlemskommunerna beräknas efter gällande inköpspris plus ett administrativt påslag på 10%, dock max 5 000 kr/order. Servicekostnad såsom reparation, rekonditionering, förebyggande underhåll etc. på sålda hjälpmedel debiteras med material, arbetstid och körsträcka, eventuellt även akutavgift.