Prissättning

Prissättning

om-medelpunkten

 

Hyrespriser

Prissättningen utgår från att hjälpmedlen är indelade i ersättningsgrupper. Som grundregel utgörs en ersättningsgrupp av hjälpmedel med likartade funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive ersättningsgrupp får samma hyrespris baserat på snittet av ersättningsgruppens alla kostnader.

Hyrespriset inkluderar i vissa fall tillbehör. I hyrespriset ingår reparation, som inte åsamkats p.g.a. oansvarigt handhavande, inkl. material och arbetstid.

Transport av hjälpmedlen till och från förutbestämda adresser debiteras med en fast kostnad för varje stoppställe förutom sängartiklar som debiteras per leverans. Transporter utöver schema debiteras separat.

Medelpunktens avskrivningstider varierar beroende på förväntad teknisk livslängd och tillämpas enligt nedanstående

  • Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år
  • Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år
  • Manuella rullstolar 7 år
  • Arbetsstolar och lyftar 8 år
  • Sängar och sänglyftar 9 år

Funktionshyran räknas om varje år för att bli uppdaterad med nya inköpsavtal/priser. Hyresperioden beräknas efter påbörjad 30-dags period och avslutas när hjälpmedlet returtagits på Medelpunkten.

Köp av hjälpmedel, försäljningspriser

Försäljning till medlemskommunerna beräknas efter gällande inköpspris plus ett administrativt påslag på 15%. Servicekostnad såsom reparation, rekonditionering, förebyggande underhåll etc. på sålda hjälpmedel debiteras med material och arbetstid samt eventuellt även akutavgift.

Hela Prismodellen hittar du här som länkar:
Medelpunktens Prismodell 2021 (komplett)
Prissättningspolicy 2021 (utdrag ur Prismodellen)