Arbetsorder

Arbetsorder

Vad är en Arbetsorder?

En arbetsorder, eller aktivitet, registreras i webSesam när ni önskar att någon typ av åtgärd ska utföras för ett hjälpmedel. I dagläget kan följande aktivitetstyper registreras:

  • Anpassning
  • Montering
  • Reparation
  • Säkerhetskontroll
  • Utprovning
  • Tvätt
  • Flytt av sängar och sängtillbehör
  • Skrotning av sålda hjälpmedel
  • Rekonditionering av köpta hjälpmedel
  • Årlig besiktning av lyftar (FU)