Rekonditionering

Rekonditionering

Vad är rekonditionering?

Med rekonditionering menas ett återställande till fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet. Vid rekonditionering ska arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material som uppfyller tillverkarens specifikationer. En rekonditionering påverkar exempelvis inte avsett ändamål och inte den av tillverkaren angivna livslängden.