Teknisk service

Teknisk service

Vad gör teknikerna?

Medelpunktens enhet för teknik och service ansvarar för att de hjälpmedel som används är i säkert och funktionellt skick och är trygga att använda.  Teknikerna utför reparationer och förebyggande underhåll på hjälpmedel både inne på Medelpunkten som ute på plats i kommunen. De bistår också med teknisk experthjälp vid utprovningar och behov av att anpassa ett hjälpmedel.

Vid frågor gällande teknisk service så kontakta Servicechef Fredrik Eklund, 042-19 85 83.