Specialanpassning

Specialanpassning

Vid behov av specialanpassning ska förskrivaren först kontakta Medelpunktens hjälpmedelskonsulenter för att få hjälp med att bedöma om specialanpassning behöver utföras eller om det finns alternativ bland befintliga hjälpmedel/kombinationsavtal.

 Det är alltid förskrivaren och kommunen som ansvarar för specialanpassning.

Tillsammans med hjälpmedelskonsulent samt tekniker bedöms möjligheten att utföra specialanpassning på ett för brukaren betryggande sätt. Det är förskrivaren som slutligen bedömer, efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra samt gjort riskanalys, om det är lämpligt att gå vidare med specialanpassningen eller inte.

 Arbetsorder och konsultationsblankett ska komma in till Medelpunkten innan arbetet får påbörjas.
Skriftlig anvisning (Blankett ”Anvisning Specialanpassad produkt”) ska användas gällande specialanpassad produkt.
Blanketten kan fyllas i samband av utprovningen.