Träning

Träning

Då fysioterapeuten bedömer att man inte kan ta sig till vårdcentralens fysioterapeut eller annan träningslokal kan träningshjälpmedel förskrivas.

Det finns ett begränsat urval träningshjälpmedel för att träna och behandla fysiska funktionsnedsättningar.
Träningshjälpmedel förskrivs i samråd med behandlande fysioterapeut och hjälpmedelskonsulent. För att du ska kunna få låna ett träningshjälpmedel ställs det krav på att du använder hjälpmedlet flera gånger i veckan.