Sängar & Madrasser

Sängar & Madrasser

Sängar och madrasser kan förskrivas då funktionsnedsättning eller medicinska skäl finns som kräver detta. En säng med godtagbar standard eller enbart behov av standardhöjning räknas som egenansvar.

Säng

I första hand ska den befintliga sängen anpassas t ex med förhöjningsklotsar, ryggstöd, sängbygel och andra enklare hjälpmedel före vårdsäng förskrivs.

Antidecubitusmadrasser (madrasser för trycksårsprevention)
Kan förskrivas till personer som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår samt till personer i livets slutskede.