Ramper

Ramper

Vid olika nivåskillnader kan man behöva jämna ut dessa för att göra miljön tillgängligare och anpassa efter individens behov, då kan man använda sig av olika typer av ramper.

Det finns ramper som är portabla, som kan flyttas och ta med. Bland dessa ingår även tröskelramper som inte innebär fast installation.
Transportabla ramper, ex teleskopramper, används vid tillfälliga bruk utomhus.

Stationära ramper används vid långvarigt bruk som t ex entréramper och rullstolsramper. Dessa kräver fast installation, därmed ska en bostadsanpassning göras.

Du ska i första hand vända dig till arbetsterapeuten i det område där du bor. Arbetsterapeuten gör då ett hembesök och bedömer vilka åtgärder som är nödvändiga.