Positioneringskuddar

Positioneringskuddar

Utrustning som stödjer en person och ger den rätta ställningen för att underlätta behandling och träning. Till exempel speciella kuddar för att hitta och behålla en viss ställning.

Positioneringskuddar används för att optimera funktion, reducera risk för kontrakturer och/eller trycksår samt för att förbättra arbetssituation för omvårdnadspersonal.

Det finns många olika modeller på positioneringskuddar. Vid en noggrann utprovning bedöms vilken positionering som ska uppnås samt vilken/vilka positioneringskuddar som kommer att användas.

Vilken/vilka kuddar som används beror även på om det är för sittande eller liggande positionering. Vid sittande positionering är syftet ofta att uppnå postural stabilitet för att få en funktionell aktivitet. Då en person mestadels har en liggande position är det möjligt att lägesändra med hjälp av positioneringskuddar.