Överköp vid flytt eller fyllt 20 år

Överköp vid flytt eller fyllt 20 år

Överköp av hjälpmedel från medlemskommun till icke-medlemskommun

Förskrivaren i medlemskommunen informerar i god tid brukaren om att kontakta den nya kommunens förskrivare angående hjälpmedelsbehovet. Alternativt kontaktar förskrivaren i medlemskommunen i god tid förskrivaren i den nya kommunen och hör vilka hjälpmedel de vill köpa över.

I första hand säljer Medelpunkten inte hyrda hjälpmedel utan förskrivaren i den nya kommunen bör skriva ut nya hjälpmedel till brukaren. Undantag kan vara ett hjälpmedel som brukaren måste använda vid flytten eller ett anpassat hjälpmedel.

Angående hjälpmedel som kommunen själv äger handlägger kommunerna överköpet själva.

Medelpunkten informeras om vilka produkter som skall köpas över av den nya kommunen samt brukarens personuppgifter och nya adress samt förskrivarens alternativt den nya kommunens hjälpmedelscentrals adressuppgifter och telefonnummer.

Medelpunkten skickar lista på aktuella hjälpmedel, id-kort och faktura till den nya kommunens hjälpmedelscentral.

Överköp av hjälpmedel från icke-medlemskommun

Dialog sker mellan förskrivarna i medlemskommunen och den gamla kommunen i god tid innan flytt.

Förskrivaren i medlemskommunen avgör vilka hjälpmedel som skall övertas. I första hand bör förskrivaren i medlemskommunen skriva ut nya hyreshjälpmedel till brukaren. Undantag kan vara ett anpassat hjälpmedel.

Den gamla kommunen/hjälpmedelscentralen skickar en lista på de hjälpmedel man kommit överens om skall köpas över. En faktura skickas till medlemskommunens förskrivare som godkänner denna innan den skickas vidare till Medelpunkten.

OBS! Fakturaadressen skall vara Medelpunkten.

Med fakturaunderlaget skall en hjälpmedellista bifogas innehållande:

 • Artikelinformation (inköpsdatum, leverantörens artikelnummer)
 • Serienummer
 • Individnummer (id-kort)

Kommunens förskrivare skickar fakturan och hjälpmedelslistan vidare till Medelpunkten med uppgifter på brukaren och förskrivaren.

Medelpunkten handlägger ärendet, fakturerar och avslutar ärendet.

Överköp av hjälpmedel vid 20 år

 1. Administrationen på Region Skåne tar varje höst fram en lista över 20 åringarna för det kommande året.
 2. Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) skickar information om vilka brukare som fyller 20 år till varje kommunens hjälpmedelsansvarig.
 3. Kommunen återkommer med besked till Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) om vem som är arbetsterapeut (At) och/eller fysioterapeut (Ft) i kommunen för varje specifik brukare.
 4. Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) förmedlar ovanstående information vidare till At och/eller Ft på Barn- och Ungdomshabiliteringen (Buh) eller vuxenhabiliteringen (Vh).
 5. At och/eller Ft från Buh eller Vh tar kontakt med kommunens förskrivare senast 3 månader innan brukare fyller 20 år.
 6. At och/eller Ft från kommunen och från Buh eller Vh skall därefter gå igenom brukarens hjälpmedelslista och korrigera denna så den stämmer överens med vad som används. En bedömning kring vilka hjälpmedel som kommunen vill överta och vad som skall återlämnas görs. Om behov finns bör detta utföras i samband med ett gemensamt hembesök.

Ålder och restvärde (kr) skall framgå innan kommunen godkänner listan

 • Hjälpmedel som vi (MP) har i hyrsortimentet skall i möjligaste mån inte köpas över
 • Förbrukningsprodukter såsom sittdynor, hygien etc. bör i möjligaste mån inte köpas över.
 • MP kan hjälpa till att bedöma skicket på hjälpmedlen.

Buh/Vh skickar därefter aktuell hjälpmedelslistan till Hjälpmedel Helsingborg för korrigering. Buh/Vb skriver hämtorder på hjälpmedel som skall hämtas i hemmet/skola o.s.v.