Överflyttning

Överflyttning

Med överflyttning menas att kunna flytta över mellan två olika punkter, tex från säng till stol.
Utifrån vilken situation överflyttningen ska ske finns många olika hjälpmedel som kan underlätta vid nedsatt funktion. Viktigt med noggrann utprovning för denna typ av hjälpmedel.

Glidlakan

Används främst av vårdpersonal då patient t ex ska lägesändras i säng.

Glidbräda

Vid självständig eller assisterad överflyttning i sittande.

Överflyttningsplattform

För patient som kan komma upp till stående med viss hjälp, men därefter inte kan förflytta sig.

Lyft + sele

Då patient har stora svårigheter att förflytta sig och inte heller kan stå upp med hjälp.