Kognitiva hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel

Kognition handlar om de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och behandlar information. Vid kognitiv nedsättning kan man tex uppleva svårigheter att planera och minnas eller svårt att komma igång med en aktivitet.

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta i vardagen då man upplever kognitiva svårigheter. Många gånger kan man ta hjälp av appar som finns till en smartphone, www.appstod.se.
Ibland räcker ej appar och konventionella hjälpmedel till för att underlätta vid kognitiv nedsättning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med en bedömning för att avgöra vilka behov man har och efter utprovning tillsammans med dig komma fram till vilka hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Exempel på kognitiva hjälpmedel är tidshjälpmedel, minneshjälpmedel, hjälpmedel för att skapa struktur i vardagen, men även sinnesstimulerande hjälpmedel såsom tyngdtäcke, tyngdvästar m.m.