Hygien

Hygien

Ett av våra grundläggande behov är att kunna sköta vår hygien. Din förskrivare bedömer tillsammans med dig vilka hygienhjälpmedel du behöver för att bli självständig. Inom området hygienhjälpmedel finns det flera olika produkter som kan underlätta för dig när du saknar egna resurser.

Toalettförhöjning

Används som komplement till befintlig toalettstol för att öka sitthöjden då man t ex har svårt att resa sig upp efter toalettbesök.

Badbräda

Läggs på badkarskanterna. Underlättar vid förflyttning till och från badkaret.

Duschstol/pall

Duschstol (med armstöd) samt duschpall (utan arm- och ryggstöd) kan användas av dig som av har nedsatt rörlighet eller balans och har svårt att stå upp då du duschar.

Hygienstol (har hjul)

Vid stora svårigheter att sköta sin hygien, t ex vid få egna resurser, kan en hygienstol användas både vid toalettbesök samt dusch.