Gånghjälpmedel

Gånghjälpmedel

om-medelpunkten

Gånghjälpmedel kan ge förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv vid rörelsenedsättningar och balanssvårigheter.

Det finns olika typer av gånghjälpmedel. Vilken/vilka du förskrivs beror på ditt behov, vilket bedöms av din arbetsterapeut. Ibland är det tillräckligt med ett gånghjälpmedel som hanteras med en hand, såsom käpp eller krycka. I andra fall kan det finnas behov av ett gånghjälpmedel som hanteras med två händer.

Vid tillfälliga behov av krycka eller käpp finns ett egenansvar att själv köpa detta och kan därmed ej få lånas som förskrivet hjälpmedel. Vårdcentral eller hjälpmedelsbutiker brukar sälja kryckor och käppar.

Gånghjälpmedel som hanteras med två händer är tex rollator, gåbord eller betastöd (gåbockar).