Tvätt av kommunägda hjälpmedel

Tvätt av kommunägda hjälpmedel

Tvätt av individmärkta kommunägda hjälpmedel

För individmärkta hjälpmedel som ni köpt, lägger ni en arbetsorder i webSesam på hjälpmedlets individnummer (gå t ex via Individkort), skriv ut lappen och fäst den på hjälpmedlet.
Ni kan välja mellan alternativen ”tvätt av köpta individmärkta hjm” och ”rekonditionering av köpta individmärkta hjm” beroende på vilken åtgärd ni önskar.
Dessa hjälpmedel skickar ni med vanliga returen, i vanliga vagnen eller utanför, beroende på vad det är för typ av hjälpmedel.

 

Tvätt av icke individmärkta kommunägda hjälpmedel

Medelpunkten har som uppdrag att tvätta kommunägda hjälpmedel.
De hjälpmedel som ej är individmärkta ska samlas i en tvättvagn som sedan skickas in till Medelpunkten med ordinarie transport.
Medelpunktens mål är att kommunen ska ha tillbaka sina tvättade hjälpmedel inom 14 dagar efter vi mottagit tvättvagnen.
Hjälpmedlen skickas då tillbaka med den vanliga vagnen.

Medelpunkten har ett begränsat antal tvättvagnar som beställs via webSesam. Dessa är hyresfria i 14 dagar sedan tas en månadshyra ut.

Endast hjälpmedel som bedöms som tvättbara ska läggas i tvättvagnen.
Hjälpmedel som ej kan rengöras t ex på grund av rost, ska ej placeras i tvättvagnen.

Dessa hjälpmedel kan respektive kommun välja att skrota själva eller skicka in till Medelpunkten i en skrotvagn.
Varje hjälpmedel i tvättvagnen som Medelpunktens personal bedömer som skrot debiteras med en skrotningsavgift.

Om icke individmärkta hjälpmedel, som kommunen önskar få tvättade, skickas in på annat sätt än i en tvättvagn debiteras kommunen med en sorteringsavgift och hjälpmedlet skrotas

Medelpunkten tvättar följande icke individmärkta hjälpmedel:

 • Stapla lätt
 • Swift med/utan armstöd/rygg
 • Hi-Loo med/utan armstöd
 • Nielsen line duschstol
 • Hi-loo supporter med/utan armstöd
 • Hink
 • Stänkskydd
 • Eva/pernell stöd
 • Tröskelramper
 • Betastöd
 • Duschbräda
 • Dävert fristående
 • Förhöjningskloss/sats (endast plast)
 • Kvadrant
 • Kryckkäppar
 • Snurren  
  • OBS! Snurren är individmärkt men du skall INTE lägga arbetsorder på den utan den hanteras precis som övriga icke individmärkta hjälpmedel

Priserna för tvätt varierar för de olika hjälpmedlen samt om de är demonterade eller ej. För mer info läs Prissättningspolicy 2021 som finns under Rutiner och riktlinjer – Prissättning.
När det gäller tvätt av kuddar, selar, tyngdtäcken, tyngdvästar och tryckavlastande madrasser använder Medelpunkten underentreprenörer som utför tjänsten.

Förskrivaren gör följande:

 1. Beställ en tvättvagn via en kundorder i webSesam. I varukatalogen finns tvättvagnen under en egen ISO-kod.  Bild 1
 2. Fyll tvättvagnen med hjälpmedel som skall tvättas. Demonterade tillbehör läggs i medföljande plastlåda.
 3. Lägg en arbetsorder i webSesam via individkortet för tvättvagnen.  Bild 2.
 4. Välj åtgärd “Tvätt av hjm i tvättvagn”. I rutan för Felbeskrivning skriver ni hur många hjälpmedel av varje sort ni skickar in.  Bild 3.
 5. Skriv ut och häng lappen på tvättvagn. Bild 4 .  OBS!! Ingen hämtorder behövs!
 6. Placera vagnen där transportören brukar hämta hjälpmedel.