Tvätt av kommunägda hjälpmedel

Tvätt av kommunägda hjälpmedel

Tvätt av icke individmärkta kommunägda hjälpmedel

Medelpunkten har som uppdrag att tvätta kommunägda hjälpmedel.
De hjälpmedel som ej är individmärkta ska samlas i en tvättvagn som sedan skickas in till Medelpunkten med ordinarie transport.
Medelpunktens mål är att kommunen ska ha tillbaka sina tvättade hjälpmedel inom 14 dagar efter vi mottagit tvättvagnen. Hjälpmedlen skickas då tillbaka med den vanliga vagnen.

Medelpunkten har ett begränsat antal tvättvagnar som beställs via webSesam. Dessa är hyresfria i 14 dagar sedan tas en månadshyra ut.

Endast hjälpmedel som bedöms som tvättbara ska läggas i tvättvagnen. Hjälpmedel som ej kan rengöras t ex på grund av rost, ska ej placeras i tvättvagnen.
Dessa hjälpmedel kan respektive kommun välja att skrota själva eller skicka in till Medelpunkten i en skrotvagn.

Varje hjälpmedel i tvättvagnen som Medelpunktens personal bedömer som skrot debiteras med en skrotningsavgift.

Om icke individmärkta hjälpmedel, som kommunen önskar få tvättade, skickas in på annat sätt än i en tvättvagn debiteras kommunen med en sorteringsavgift och hjälpmedlet skrotas.

 

Förskrivaren gör följande:

1. Beställ en tvättvagn via en kundorder i webSesam. I varukatalogen finns tvättvagnen under en egen ISO-kod. Bild 1
2. Fyll tvättvagnen med hjälpmedel som ska tvättas.
3. Lägg en arbetsorder i webSesam via individkortet för tvättvagnen.Bild 2 Välj åtgärden ’Tvätt av hjm i tvättvagn’.
I rutan för Felbeskrivning skriver du hur många hjälpmedel av varje sort du skickar in, ex 3 Hi-Loo, 2 toalettförhöjningar.
4. Skriv ut och häng lappen på tvättvagnen. Bild 3.
OBS! Ingen hämtorder behövs!
5. Placera vagnen där transportören brukar hämta hjälpmedel.