Rollator Gemino 20 ersätts med Futura 600

Det är så att Sunrise Medical som levererar rollator Gemino 20 har svårt med leveranserna. För att ni ska få någon rollator tänker vi nu leverera ut rollator Futura 600 istället.