Visning/utbildning av positioneringshöftbälten

Välkommen på visning/utbildning av positioneringshöftbälten- och bröstselar

Visning av sortimentet
När finns behov av positioneringshöftbälten och bröstselar?
Visning samt mekning av höftbälten och bröstselar på olika rullstolsmodeller som finns i sortimentet

Utbildningen hålls av hjälpmedelskonsulenter och tekniker från Medelpunkten
Utbildningen är en halvdag

Tisdag 9 april kl 9.00 – 12.00
Tisdag 9 april kl 13.00 – 16.00

 
Plats: Medelpunkten, Makadamgatan 15 i Helsingborg
Max 15 deltagare per tillfälle

Vi bjuder på kaffe/te och frukt

Vid frågor kontakta Hjälpmedelskonsulenterna
Helena Areskog 042-198552 eller Pia Skog 042-198563