Konsultation kognition

Konsultation kognitionFörskrivare


Problem formulering

Vad vill patienten kunna göra? Eller önskemål från närstående/personal?
Vad är problemet som ska åtgärdas?
Hur gör patienten idag och varför fungerar det inte?
Diagnos, funktionsnedsättning m.m.

Aktivitet och delaktighet

Tidsupplevelse

Patienten har svårighet att bedöma

Tidsorientering

Patienten har svårigheter att veta

Patientens tidsplanering

Planera

Svårt att planera

Svårt att följa planering pga


Hur kommunicerar patienten?


Kroppsfunktion och kroppsstruktur


Nytta och frekvens

Har patienten fysiska och psykiska förutsättningar för att få nytta av hjälpmedlet?


Finns förutsättningar i omgivningen för att patienten ska få nytta av hjälpmedlet?


Hur ofta ska hjälpmedlet användas?


Omgivningsfaktorer

Vilken typ av personlig hjälp finns? (stödpersoner som lär sig hjälpmedlet och kan ge stöd åt patienten i det dagliga användandet)


Övrigt


Ange om patienten har tillgång till någon form av internet