Överköp av hjälpmedel från Region Skåne 20 åringar

Överköp av hjälpmedel från Region Skåne 20 åringar

Medelpunktens kommuner ansvarar själva för överköp av hjälpmedel i samband med att en brukare fyller 20 år då hjälpmedelsansvaret går över till kommunerna från regionen.

Region Skåne skickar information om vilka brukare som fyller 20 år till respektive kommun.

Kommunen återkopplar till Vuxenhabs (Vh) sekreterare med besked om vem som är arbetsterapeut (At) och/eller fysioterapeut (Ft) i kommunen för respektive brukare.

At och/eller Ft från Vh tar kontakt med kommunens förskrivare senast 3 månader innan brukare fyller 20 år och lämnar då en aktuell lista över de hjälpmedel som används idag av brukaren.

At och/eller Ft från kommunen gör en bedömning kring vilka hjälpmedel på listan som kommunen vill köpa över.

  • Ålder och restvärde (kr) skall framgå innan kommunen godkänner listan
  • Observera om något hjälpmedel är specialanpassat och begär dokumentation
  • Hjälpmedel som vi (MP) har i hyrsortimentet skall i möjligaste mån inte köpas över
  • Förbrukningsprodukter såsom sittdynor, hygien etc. bör i möjligaste mån inte köpas över.
  • MP kan hjälpa till att bedöma skicket på hjälpmedlen.

Region Skåne skickar en ny lista över de hjälpmedel som kommunen önskar köpa över.
Kommunen godkänner listan för överköp med en underskrift.
Fakturaadress skall vara överköpande kommuns.

Region Skåne skickar fakturan tillsammans med hjälpmedelslistan, individkort och ev. dokumentation till överköpande kommun.