Överköp av hjälpmedel från Medelpunktens medlemskommun till icke-medlemskommun

Överköp av hjälpmedel från Medelpunktens medlemskommun till icke-medlemskommun

Förskrivaren i MP medlemskommunen kontaktar förskrivaren i den nya kommunen angående brukarens hjälpmedelsbehov.

Hjälpmedel som kommunerna äger handlägger kommunerna själva.
Önskas hjälpmedlen bli avskrivna från brukaren i websesam kontaktar ni MP:s kundtjänst.

Hjälpmedel som hyrs genom Medelpunkten säljs bara om hjälpmedlet behövs i samband med flytten eller om hjälpmedlet är anpassat.
Om hjälpmedlet flyttar med brukaren tas kontakt med Medelpunkten för information om restvärde.
Det är förskrivaren i MP:s medlemskommun som håller i kontakten med den överköpande kommunen.

Vid överköp av hjälpmedel som hyrs genom Medelpunkten fylls blankett nedan i skicka in därefter handlägger ärendet.
Skriv ut blankett nedan och skicka till Medelpunkten via post.

Överköp blankett