Protokoll och styrande dokument

Protokoll och styrande dokument

Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av ledamöter från medlemskommunerna. Direktionen beslutar om bland annat övergripande mål, vision och medlemsdirektiv för varje mandatperiod.

Här kommer du löpande att kunna hitta protokoll från direktionens möten tillsammans med de aktuella styrande dokumenten

Signerade protokoll

2021

2021-01-26
2021-03-23
2021-05-25
2021-09-08
2021-10-20

2020
2020-01-28
2020-03-31
2020-05-26
2020-09-01
2020-10-20
2020-11-24

 

2019
2019-01-22
2019-03-26
2019-05-28
2019-08-27
2019-10-29
2019-11-27