Direktionen

Direktionen

Vad gör direktionen?

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ och består av ledamöter valda av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Direktionen har i uppdrag att se till att verksamheten uppfyller det uppdrag som fullmäktige i medlemskommunerna har bestämt och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov göra de framställningar som direktionen anser påkallade.

Direktionen ska

  • fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi
  • övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs
  • se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt

Direktionen har inom sig valt ett presidie med syfte att leda och samordna direktionens arbete. Presidiet består av:

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ledamöter

Bjuv

Ordinarie
Ersättare

Båstad

Ordinarie
Ersättare

Helsingborg

Ordinarie
Ersättare

Klippan

Ordinarie
Ersättare

Landskrona

Ordinarie
Ersättare

Perstorp

Ordinarie
Ersättare

Svalöv

Ordinarie
Ersättare

Åstorp

Ordinarie
Ersättare

Ängelholm

Ordinarie
Ersättare

Örkelljunga

Ordinarie
Ersättare

Revisorer

Bengt Jönsson (S)
Birgitta Alm (S)