Direktionen

Direktionen

Vad gör direktionen?

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ och består av ledamöter valda av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Direktionen har i uppdrag att se till att verksamheten uppfyller det uppdrag som fullmäktige i medlemskommunerna har bestämt och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov göra de framställningar som direktionen anser påkallade.

Direktionen ska

  • fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi
  • övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs
  • se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt

Direktionen har inom sig valt ett presidie med syfte att leda och samordna direktionens arbete. Presidiet består av:

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ledamöter

Bjuv

Ordinarie Ulrika Thulin
Ersättare Mikael Henrysson

Båstad

Ordinarie Ulf Jiewertz
Ersättare Irene Ebbesson

Helsingborg

Ordinarie Alexander Kolind
Ersättare Christel Håkansson

Höganäs

Ordinarie Péter Kovács
Ersättare Roger Nilsson

Klippan

Ordinarie Boris Svensson
Ersättare Anna Andresen

Landskrona

Ordinarie Ingrid Jerlsten
Ersättare Eva Örtegren

Perstorp

Ordinarie Jenny Delén
Ersättare Elisabeth Holmers

Svalöv

Ordinarie Håkan Andersson
Ersättare Anette Hallberg

Åstorp

Ordinarie Isabella Dzanko
Ersättare Wiveca Andersson

Ängelholm

Ordinarie Ingela Sylwander
Ersättare Pia Radil

Örkelljunga

Ordinarie Annika Jönsson
Ersättare Stefan Svensson

Revisorer

Bengt Jönsson (S)
Alf-Erik Bondesson