Om Medelpunkten

Om Medelpunkten

Om Medelpunkten

Vilka är vi?

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral.

Medlemskommunerna överlät i samband med detta sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun.

Från ingången av 2018 är också Höganäs medlem i förbundet vilket gör att vi nu består av samma 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg. Medlemmar i förbundet är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Vår vision

När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet!

Vårt uppdrag

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort.

Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor.

Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.

Vårt mål

Vi är en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt. Vi arbetar med samordning, inköp, service och utveckling på följande sätt:

Samordning – Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel används i så hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas under hela sin förväntade livslängd. Vi bedriver verksamheten gemensamt för att ge möjlighet till att ha en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel utifrån individuella behov. Vi har ett brett sortiment som ökar valmöjligheten för den enskilde samtidigt som det är ekonomiskt effektivt att recirkulera hjälpmedel.

Inköp – Vi genomför kontinuerligt upphandlingar och gör avtalsuppföljningar för att upprätthålla en hög kompetens och kunskap. Genom att vi gör upphandlingar på större volymer ökar möjligheten till bra pris men också vår möjlighet att ställa krav på kvalitet och andra kommersiella villkor.

Service – Vi ger snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som inger förtroende och som ger en positiv känsla.

Utveckling – Vi är ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, håller en hög kompetens och har en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel.
Vi nätverkar för att bevaka och inhämta kunskaper kring strategiska frågor som rör hjälpmedel och förskrivning. Vi delger medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper.

Detta gör vi genom att…

  • Vi har hög kompetens som vi gärna delar med oss av för att ge stöd och råd
  • Vi anstränger oss för att ge god service och leverera säkra och funktionella hjälpmedel
  • Vi har ett gott bemötande och är professionella i våra möten med varandra, mot besökare och andra vi möter i arbetet