Nytt sortiment av höftbälten och bröstselar

Ett nytt uppdaterat sortiment av höftbälten och bröstselar finns nu i varukatalogen under ISO kod 122430 i sortiment.

Höftbälten och bröstselar är inte upphandlade i något Skåneavtal så vi är inte bundna till någon speciell leverantör. Men en arbetsgrupp på Medelpunkten tillsammans med förskrivare har arbetat fram ett sortiment.

Tanken har varit att göra det enklare för förskrivare att hitta de höftbälten och bröstselar som är mest gångbara i sortimentet. Tanken är också att dessa bälten/selar är till för positionering och skall vara möjliga för brukaren att själv öppna och stänga i så stor utsträckning som möjligt. Mer avancerade produkter finns utanför sortimentet och är beställningsbart där.

En visnings och utbildningsdag av positioneringsbälten kommer senare i vår.