Mini mässa demens

Vi är tre företag som tillsammans med Medelpunkten, just denna dag, riktar oss särskilt till dig som dagligen möter personer med demens i sent skede.
Vi delar med oss av hjälpmedelslösningar, från en leverantör eller där våra produkter samverkar.

För mer information och boka, gå till Boka utbildningar.