Manual för beställning av udda hjälpmedel eller köp av hyresartikel

Manual för beställning av udda hjälpmedel eller köp av hyresartikel

I leveransbilden fyller du som vanligt i önskad leveransprioritet, leveransadress etc.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta så konsulenten kan nå dig om något är oklart.
I rutan för Övrig information skriver du in vilken artikel du vill beställa.

Följande information behöver konsulenterna för att kunna genomföra beställningen:
Om du vill köpa en hyresartikel ska du skriva in det artikelnummer som finns i webSesam, vad det är för produkt och hur många du vill ha.
Om du vill beställa något som ej finns i webSesam ska du skriva in vilken leverantör det är, leverantörens artikelnummer och benämning samt hur många du önskar beställa