Manual för beställning av udda hjälpmedel eller köp av hyresartikel

Manual för beställning av udda hjälpmedel eller köp av hyresartikel

Nu har du kommit fram till bilden där du kan ska skriva in vilka produkter du vill beställa, men först fyller du som vanligt i önskad leveransprioritet, leveransadress etc.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta så konsulenten kan nå dig om något är oklart.
I rutan för Övrig information skriver du in vilken artikel du vill beställa. Följande information behöver konsulenterna för att kunna genomföra beställningen:

Om du vill köpa en hyresartikel ska du skriva in det artikelnummer som finns i webSesam, vad det är för produkt och hur många du vill ha.
Om du vill beställa något som ej finns i webSesam ska du skriva in vilken leverantör det är, leverantörens artikelnummer och benämning samt hur många du önskar beställa.