Skrotvagnar

Skrotvagnar

När det gäller hjälpmedel som kommunerna själva äger kan Medelpunkten vara behjälplig med att skrota dessa när kommunen anser att de ej längre ska användas. Kommunen beställer då en skrotvagn via webSesam och i skrotvagnen läggs sedan alla utrangerade, ej individmärkta hjälpmedel. Skrotvagnen returneras sedan till Medelpunkten i samband med den normala veckotransporten.

Endast Medelpunktens vagnar märkta med Medelpunktens skyltar, individnummer och gula plastfickor innehållande dokument: SKROTVAGN, får användas som skrotvagn

Vad ska placeras i respektive utanför en skrotvagn?

Utrangerade icke individmärkta hjälpmedel som kommunen själv äger kan läggas i en skrotvagn, om kommunen önskar att Medelpunkten ska skrota dem.

Utrangerade individmärkta hjälpmedel som kommunen själv äger ska transporteras bredvid skrotvagnen och vara märkta med en arbetsorder som anger att hjälpmedlet ska skrotas. Om skrotvagnen innehåller individmärkta hjälpmedel kommer en sorterings/hanterings-avgift på 2000:- att debiteras aktuell kommun.

Beställning av skrotvagn

Skrotvagn beställs i webSesam via Medelpunktens lager, artikel-nr 33344 med månadskostnad 500:-. Samma beställningsrutiner gäller för skrotvagn som för alla andra lagerhållna artiklar. Skrotvagn levereras med ordinarie transport.

Finns det ingen tillgänglig skrotvagn på lager, lagersaldo 0, så får beställare vänta tills saldo finns och då beställa. Beställare får själv kontrollera tillgänglighet, inga ”kösystem” finns.

Skrotvagn kan ej beställas akut.

Hämtning av skrotvagn

När hämtning av skrotvagn önskas placeras skrotvagnen tillsammans med övrigt ordinarie returgods. Ordinarie transportör kommer då att ta med skrotvagnen i samband med den vanliga returen.

När hämtning utförts, och Medelpunktens personal har tömt skrotvagnen, returtar lagerpersonalen aktuell skrotvagn och den blir därefter tillgänglig för beställare i webSesam.

Vid frågor, kontakta Nicklas Olin, Arbetsledare för retur, tvätt och sängavdelningen.