Retur

Retur

Retur av hjälpmedel till Medelpunkten med ordinarie turbil

En retursedel med huvudhjälpmedel och tillbehör ska hänga på de hjälpmedel som skickas i retur. Förskrivaren skriver ut retursedeln i webSesam från brukarens hjälpmedelsbild, välj Utskrift Retursedel.

Retur av hjälpmedel till Medelpunkten från annan adress än ordinarie turbilsstopp

För att hämta hjälpmedel på en adress som ej ingår i ordinarie turbilsschema gäller samma regler som vid Direktleverans. Endast arbetsstolar, lyftar, komfortrullstolar, hygienstolar på hjul, överflyttningsplattformar och antidecubitusmadrasser hämtas. Hämtningar sker på samma dagar som ordinarie leveranser med undantag för Helsingborg som här hämtningar på måndagar. Hämtorder läggs i webSesam via funktionen “Hämtorder”. Hämtorder skall läggas senast kl. 16.00 två dagar innan ordinarie hämtdag. När du gör en hämtorder i webSesam väljer du Lager: Medelpunkten. Hämtorder på köpta hjälpmedel genererar automatisk skrotning vid returtagning!