Synpunkter & Reklamationer

Synpunkter & Reklamationer

Vi på Medelpunkten är måna om att servicen alltid är av god kvalitet. Vi vill gärna få återkoppling både när det gäller missnöje och beröm, för att ge oss en möjlighet att förändra och förbättra vår verksamhet.

Observera att Avvikelse/Reklamation på hjälpmedel ska göras i webSesam enligt rutinen nedan. Klicka på länken nedan för mer information

Rutin för Avvikelse och Reklamation av Hjälpmedel

Vänligen fyll i nedan uppgifter

Kontaktuppgifter