Ekonomi & Fakturor

Mail black envelope symbol free icon  Skriv till oss

Du kan skicka dina ärenden till ekonomi@medelpunkten.se. Fakturor ska skickas till faktura@medelpunkten.se.

Call answer free icon  Ring oss

För frågor kring ekonomi och fakturor kan du kontakta:

Maria Pedersen: 042-19 85 60