Konsultation tyngdhjälpmedel

Konsultation tyngdhjälpmedel

Förskrivare


Problemformulering


Beskriv orsakerna till utprovning av tyngdhjälpmedel


Vilken typ av tyngdhjälpmedel ska utprovas?


Aktivitet och delaktighet

Hur gör patienten överflyttningar

Hur är patientens förmåga att förflytta sig?

Hur kommunicerar patienten?


Kroppsfunktion och kroppsstruktur


Omgivningsfaktorer

Var/jur ska hjälpmedelet användas - följa personen över dygnet, enstaka aktiviteter, i hemmet, utanför hemmet, bärbarhet

Vilken typ av personliga hjälp finns?

(stödpersoner som lär sig hjälpmedel och kan ge stöd åt patient i det dagliga användandet)