Vi söker en FÖRBUNDSCHEF – Kommunalförbundet Medelpunkten

Vi söker en FÖRBUNDSCHEF -Kommunalförbundet Medelpunkten

Uppdrag

Som förbundschef har du det övergripande helhetsansvaret, det vill säga verksamhets-, budget- och personalansvar. Du rapporterar till direktionen och företräder kommunalförbundet både internt och externt. Ditt primära uppdrag är att se till att Medelpunkten fortsätter att vara det självklara valet för hjälpmedelshantering åt sina 11 kommuner. Detta görs genom att fortsätta att vara aktuella, utvecklingsorienterade. Vidare krävs det god ekonomisk hushållning så att medlemskommunernas investerade kapital utnyttjas optimalt.

Med din strategiska kompetens skall du också förbereda och driva Medelpunkten vidare i utvecklingen som på hjälpmedelssidan utvecklas oerhört snabbt. Andra intressanta områden är naturligtvis resursutnyttjande, service, miljöpåverkan, effektivitet, m.m. Då det i Skåne finns ytterligare tre organisationer med liknande uppdrag från sina huvudmän blir du nordvästra Skånes representant i olika samarbeten. Som Förbundschef är du också föredragande i direktionen och presidiet.

Kravprofil

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från ledande roller samt erfarenhet från en politiskt styrd organisation. Du har relevant högskoleutbildning och har kunskap om gällande lagar och regler, upphandlingar, ekonomi, logistik och inköp.

Du har god social förmåga, är lyhörd och en förtroendeingivande, drivande och entusiasmerande ledare. Du har förmåga att göra egna bedömningar ur ett helhetsperspektiv, formulera tydliga mål samt fatta självständiga beslut. Du är tydlig och rak i din kommunikation och du trivs med förbättringsarbete och skapar god laganda i ditt ledarskap mot ett gemensamt mål.

Till din hjälp har du, förutom ett engagerat presidium, en ledningsgrupp. Denna består för tillfället av en administrativ chef, en chef över tekniker och konsulenter samt en chef över lager och logistik.

Ansökan

Vi intervjuar löpande men vi vill ha din ansökan senast den 23 maj. Välkommen med din ansökan!
Eventuella ytterligare upplysningar lämnas av Ordförande för direktionen, Alexander Kolind, 0705-345930.
Fackliga företrädare: SACO Marie Mölzer 042- 19 85 78, Vision Tommy Johansson, tel. 042- 19 85 56

Kommunalförbundet Medelpunkten
Medelpunkten är ett kommunalförbund och består av 11 kommuner i nordvästra Skåne som överlåtit ansvaret för hjälpmedelsförsörjning till verksamheten. Förbundets mål är att kommunerna ska ha en funktionell och effektiv hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med ett professionellt och effektivt omhändertagande.

Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor.