Inbjudan Stå och gå kurs

Välkomna på Stå -och Gå kurs!

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård.
Drygt 1 000 personer dör.
50 000 av de som faller är 65 år eller äldre.

För både män och kvinnor syns en tydlig ökning.

När det gäller antal inlagda på sjukhus är könsfördelningen omvänd. Fler kvinnor än män vårdas på sjukhus till följd av fallolyckor. En vanlig skada vid fall är höftfraktur.
Åtgärder för att minska risken för fall är bland annat styrke- och balansträning.

Gåstolar förhindrar fallolyckor och används för att skapa trygghet och säkerhet vid gångträning för såväl användare som för personal.

1. Förmiddagskurs med workshop med start kl 9:00 – 12:00  – FULLT
2. Eftermiddagskurs med workshop med start kl 13:00 – 16:00 – FULLT

När: Onsdagen den 4 december, 2019
Var: Makadamgatan 15 i Helsingborg
Kursen är kostnadsfri, vi bjuder på fika under dagen.

Vid frågor går det bra att kontakta:

Konsulent Carina Adolfsson 042-19 85 51
konsulent@medelpunkten.se

Mayday Aid AB i samarbetet med Kommunalförbundet Medelpunkten.

Efter inskickad anmälan skickas alltid bekräftelse ut på att plats erhållits.