Fortsatta leveransproblem

Ett flertal av våra leverantörer har fortsatt leveransproblem. Generellt kan sägas att i stort sett samtliga produkter i vårt utbud påverkas. Problemen beror främst på råvarubrist av plast och metall i hela världen men det är även en containerbrist vilket gör att leveranser inte kommer fram till Europa. Vi försöker hålla Sesam uppdaterat så leveranstiderna är korrekta.

Störst är bristen på rullstolar, men även rollatorer, dynor mm har relativt stora leveransförseningar. Dessutom är det en allmän brist på reservdelar vilket försvårar våra möjligheter att rekonditionera och recirkulera befintliga hjälpmedel.

Vi vill därför be er ute i kommunerna om hjälp. Har ni rullstolar och andra hjälpmedel i era förråd som inte används så är vi tacksamma för retur till Medelpunkten.

Nedan är en förteckning över vilka rullstolar vi just nu har störst brist på eller eventuellt kommer få:

Artikelnr Cross 5: 33415, 33416, 33417, 33418

Artikelnr Azalea: 35760, 35761, 35762

Artikelnr HD Balance: 33352, 33022, 33353

Vi gör allt vi kan, och står i ständig kontakt med leverantörerna, för att lösa så att ni får era leveranser i tid men vi är tacksamma för visad förståelse för situationen.

Dessvärre saknas en prognos för när leveranserna kan återgå till det normala, men problemet ser ut att kunna kvarstå under åtskilliga månader framöver.

Har ni frågor angående leveranser lägg ett mejl till lager@medelpunkten.se.